มีคนชมอยู่ 13 คน
หน้าหลัก ð เว็บบอร์ดð ðสมุดเยี่ยมðติดต่อเรากวยð รูปภาพ ð วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560
    ผู้เข้าชม : 948155 คน

       ศิลปวัฒนธรรมกวย
       วิถีชีวิตกวย
       ช้างกับกวย
       พิธีกรรมกวย
       ห้องสมุดกวย
       โครงการสร้างอุทยานการเรียนรู้กวย
       โครงการสร้างช้างเผือกที่ใหญ่ที่สุด
       วีดิทัศน์ประวัติศาสตร์และพิธีกรรมกวย/ส่วย

       โครงการสร้างอุทยานทางพระพุทธศาสนา
       เจดีย์
       พระพุทธรูป
       รูปเหมือนบุคคลสำคัญ
       สังเวชนียสถาน
       สิ่งศักดิ์สิทธิ์

       ภาษากวย(ส่วย)
       สนทนาภาษากวย
       ฟังเสียงพุทธธรรมภาษากวย
       พจนานุกรมกวย
       ภาษาบังคับช้าง

       ประวัติศาสตร์กวย
       วิถีชีวิตชาวกวย
       การศึกษาวิเคราะห์มรรควิธีแห่งโกอาน

       หลักสูตรพระพุทธศาสนา
       สื่อการสอนพระพุทธศาสนา
       แผนการสอนพระพุทธศาสนา
       กิจกรรมการเรียนการสอน
       ที่อยู่สถาบันอุดมศึกษา

       ข้าวมะลิ
       ผ้าไหม
       ผลิตภัณฑ์ OTOP กวย

       มูลนิธิกวย
       ทุนนิธิกวย
       ทุนการศึกษากวย
       มูลนิธิหลวงพ่อพระพุทธเมตตา

       วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
       วัดไทยพุทธคยา อินเดีย
       วัดไทยไวสาลี อินเดีย
       วัดไทยพุทธกตัญญูรัชคุณวิหาร อินเดีย
       จังหวัดสุรินทร์
       อำเภอสังขะ
       สถาบันการศึกษา
       หมู่บ้านในเขตตำบลขอนแตก
       วัดในเขตตำบลขอนแตก
       โรงเรียนในเขตตำบลขอนแตก
       โรงเรียนจิตรลดา

       สมาชิกเข้าระบบ
       ลืมรหัสผ่าน
       สมัครสมาชิกใหม่
พิธีกรรมกวย

 

การรำแกลมอของชาวกวย บ้านสวาท บ้านหนองปลาขาว ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์

การแต่งกายของชาวกวย - หญิงสูงอายุมักจะนุ่งผ้าลายเฉพาะของชาวกวย และนิยมใส่สร้อยคอลูกปัดพลาสติคและเงิน และชอบทัดดอกไม้ที่หูทั้ง 2 ข้าง ในงานพิธีต่าง ๆ ชาวกวยมีธรรมเนียมว่า จะต้องดูแลการแต่งกายของแม่ที่สูงอายุให้ดี ให้แม่ได้นุ่งผ้าไหมเป็นต้น จึงจะถือว่าดูแลดี  ในปัจจุบันการทอผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายเริ่มลดน้อยลง  ชาวกวยส่วนใหญ่นิยมที่จะซื้อด้ายจากตลาดมาทอ เพราะสะดวกกว่า สามารถพบการทอผ้าไหมของชาวกวยได้ที่บ้านตรึม ต.ตรึม บ้านแตล ต.แตล บ้านตรมไพร ต. ตรมไพร อ.ศรีขรภูมิ บ้านสำโรงทาบ ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ  การทอผ้าของชาวกวยแบ่งเป็น การทอผ้านุ่ง ผ้าสไบหรือผ้าเบี่ยง, ผ้าหัวซิ่นและตีนซิ่น  ผ้าหัวซิ่น (หรือฮึมเปิล) จะทอเป็นลายขิดคล้ายของไทยลาว ผ้าคาดเอวของผู้ชาย จะทอเหมือนหัวซิ่นแต่มีความกว้างมากกว่า  จะเอาไว้ใส่ของดีต่างๆ (เครื่องรางของขลัง) คาดเอวเวลาไปจับช้างในป่า  ส่วนตีนซิ่นจะมี 2 ชนิด คือ เจิง (หรือยืง) และ กระบูล

ความเชื่อและประเพณี เช่น การตาย ถ้าเป็นการตายโหงไม่นิยมเผา จะฝังไว้ก่อน ถ้าตายแบบปรกติก็ทำตามประเพณีทั่วไป เป็นต้น ประเพณีพิธีกรรมทางศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์คือการทำบุญวันสารท เช่น การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย  ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ล่วงลับไปแล้ว บางแห่งถือว่า ถ้าลูกหลานไม่มาทำบุญวันสารทจะถือว่าตัดญาติมิตรกันเลยทีเดียว

ความกตัญญูกตเวทีและความเชื่อถือ - ชาวกวยเคร่งครัดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ  เช่น วันสงกรานต์  ลูกหลานต้องหาบน้ำไปให้พ่อแม่  ปู่ย่าตายายอาบพร้อมทั้งหาเสื้อผ้าใหม่ ๆ ให้ผลัดเปลี่ยนเป็นประจำทุกปี  เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา  ไม่ประพฤตินอกรีดนอกรอย 

การกินอยู่ของชาวกวยไม่นิยมกินของสุก ๆ ดิบ ๆ กินของปรุงสุกแล้ว  เป็นความเชื่อต่อๆ กันมา เพราะต้องเดินทางอยู่ในป่านานๆ อาจเป็นอันตรายได้ กินข้าวสวย ไม่นิยมกินข้าวเหนียว

การสมาคม- ชาวกวยชอบอยู่เป็นหมู่คณะ ในวิถีชีวิตของชาวกวย ชอบความเป็นอิสระเสรีสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งคือ คนเฒ่าคนแก่ พ่อแม่ ปู่ย่าตายายจะพร่ำสอนลูกหลานของตนว่า พวกเราเป็นชนชาติที่ไม่มีประเทศเหมือนผู้อื่นเขา  ให้รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัว  อย่ายโสโอหัง  อย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่น

                วิถีชีวิตความเป็นกวยที่จะสามารถศึกษาได้เช่น ที่บ้านสวาท บ้านอาวอก หรือหมู่บ้านในบริเวณตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ อำเภอศรีณรงค์ และอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น

 

*********


       ทำบุญเข้าพรรษา-ออกพรรษาแบบกวย
       ทำบุญเลี้ยงพระประจำหมู่บ้าน
       รวมงานชุมนุมแซมซาย

       ร.ร. พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ)
       ทำบุญแจกผ้าห่มและเกลือแก่ผู้ยากไร้ที่อินเดีย (ทำบุญแจกของอินเดีย)
       ขอเชิญร่วมทำบุญฉลองพระครูประภัทรจริยาภรณ์ วัดศรีบูรพาราม จ.สุรินทร์
       วัดไทยพุทธคยา อินเดีย วางศิลาฤกษ์อาคารพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย
       เชิญร่วมทำบุญทอดเทียน ๙ วัด ประจำปี ๒๕๕๓
       ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนหนองโสนวิทยาทุกคน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
       ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านอาวอก เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552
       นักศึกษาชาวอเมริกาเดินบิณฑบาตออกหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

       ทำบุญโครงการสร้างอุทยานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกวย
       ทำบุญโครงการสร้างช้างเผือกที่ใหญ่ที่สุด
       ทำบุญโครงการสร้างสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล อินเดีย
       ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการตั้งมูลนิธิกวย
       นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชันทำกิจกรรมความดี
       อนุโมทนาบุญผู้ร่วมสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐาน


       ทำบุญเข้าพรรษา-ออกพรรษาแบบกวย
       ทำบุญเลี้ยงพระประจำหมู่บ้าน
       รวมงานชุมนุมแซมซาย

       ร.ร. พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ)
       ทำบุญแจกผ้าห่มและเกลือแก่ผู้ยากไร้ที่อินเดีย (ทำบุญแจกของอินเดีย)
       ขอเชิญร่วมทำบุญฉลองพระครูประภัทรจริยาภรณ์ วัดศรีบูรพาราม จ.สุรินทร์
       วัดไทยพุทธคยา อินเดีย วางศิลาฤกษ์อาคารพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย
       เชิญร่วมทำบุญทอดเทียน ๙ วัด ประจำปี ๒๕๕๓
       ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนหนองโสนวิทยาทุกคน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
       ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านอาวอก เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552
       นักศึกษาชาวอเมริกาเดินบิณฑบาตออกหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

       ทำบุญโครงการสร้างอุทยานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกวย
       ทำบุญโครงการสร้างช้างเผือกที่ใหญ่ที่สุด
       ทำบุญโครงการสร้างสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล อินเดีย
       ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการตั้งมูลนิธิกวย
       นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชันทำกิจกรรมความดี
       อนุโมทนาบุญผู้ร่วมสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐาน


 

   

       ประวัติครูอาจารย์
       บรรพบุรุษกวย
       ประวัติศาสตร์กวย


       โครงการจัดสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐาน
       หลักปฏิบัติ
       กิจกรรมการปฏิบัติ
       ระเบียบการปฏิบัติ
       ติดต่อเข้าปฏิบัติ
       แผนที่การเดินทาง


       สังเวชนียสถาน
       ลุมพินี
       ราชคฤห์
       นาลันทา
       พุทธคยา
       สารนาถ
       ไวสาลี
       สังกัสสะ
       สาวัตถี
       กุสินารา
       อชันตา
       แอลโลร่า
       ประวัติเจดีย์พุทธคยา อินเดีย
       ประวัติต้นพระศรีมหาโพธิ อินเดีย*
       ประวัติพระปางปฐมเทศนา สารนาถ
       ประวัติหลวงพ่อพระพุทธเมตตา อินเดีย
       ประวัติหลวงพ่อองค์ดำ นาลันทา อินเดีย


       พุทธคยา ดงคสิริ ราชคฤห์ นาลันทา
       สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
       สังเวชนียสถาน และถ้ำอชันตา แอลโรล่า
       สังเวชนียสถาน และทัชมาฮาล
       แนะนำไหว้พระอินเดีย - ตามรอยบาทพระศาสดา


       เช่าบูชาหลวงพ่อพระพุทธเมตตา อินเดีย
       เช่าบูชาพระปางปฐมเทศนา สารนาถ หินดำแท้ อินเดีย
       เช่าบูชาหลวงพ่อองค์ดำ นาลันทาแท้ อินเดีย
       ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างโรงพยาบาลภูริปาโล อินเดีย
       เช่าบูชากุมารน้อย หรือเบบี้บุดด้า Baby Buddha
       เช่าบูชาพระปางปรินิพพาน กุสินารา
       เช่าบูชาเจดีย์พุทธคยา อินเดีย
       เช่าบูชาล็อคเก็ตพระพุทธเมตตา ล็อคเก็ตอินเดีย


       แขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว
       ทางตอนเหนือ ประเทศกัมพูชา
       จังหวัดสุรินทร์
       จังหวัดศรีสะเกษ
       จังหวัดบุรีรัมย์
       จังหวัดอุบลราชธานี
       จังหวัดสุพรรณบุรี
       จังหวัดสระแก้ว


       ข่าวสด
       มติชน
       สยามรัฐ
       คมชัดลึก
       เดลินิวส์
       ไทยรัฐ


ศูนย์กลางการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกวย (ส่วย)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะสลัก ๓ ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทร/โทรสาร. ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑, ๐๒-๒๒๓-๖๓๕๒, ๐๘๑-๗๒๑-๕๒๔๑
© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED WWW.KUAY.ORG