มีคนชมอยู่ 10 คน
หน้าหลัก ð เว็บบอร์ดð ðสมุดเยี่ยมðติดต่อเรากวยð รูปภาพ ð วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557
    ผู้เข้าชม : 510634 คน

       ศิลปวัฒนธรรมกวย
       วิถีชีวิตกวย
       ช้างกับกวย
       พิธีกรรมกวย
       ห้องสมุดกวย
       โครงการสร้างอุทยานการเรียนรู้กวย
       โครงการสร้างช้างเผือกที่ใหญ่ที่สุด
       วีดิทัศน์ประวัติศาสตร์และพิธีกรรมกวย/ส่วย

       โครงการสร้างอุทยานทางพระพุทธศาสนา
       เจดีย์
       พระพุทธรูป
       รูปเหมือนบุคคลสำคัญ
       สังเวชนียสถาน
       สิ่งศักดิ์สิทธิ์

       ภาษากวย(ส่วย)
       สนทนาภาษากวย
       ฟังเสียงพุทธธรรมภาษากวย
       พจนานุกรมกวย
       ภาษาบังคับช้าง

       ประวัติศาสตร์กวย
       วิถีชีวิตชาวกวย
       การศึกษาวิเคราะห์มรรควิธีแห่งโกอาน

       หลักสูตรพระพุทธศาสนา
       สื่อการสอนพระพุทธศาสนา
       แผนการสอนพระพุทธศาสนา
       กิจกรรมการเรียนการสอน
       ที่อยู่สถาบันอุดมศึกษา

       ข้าวมะลิ
       ผ้าไหม
       ผลิตภัณฑ์ OTOP กวย

       มูลนิธิกวย
       ทุนนิธิกวย
       ทุนการศึกษากวย
       มูลนิธิหลวงพ่อพระพุทธเมตตา

       วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
       วัดไทยพุทธคยา อินเดีย
       วัดไทยไวสาลี อินเดีย
       วัดไทยพุทธกตัญญูรัชคุณวิหาร อินเดีย
       จังหวัดสุรินทร์
       อำเภอสังขะ
       สถาบันการศึกษา
       หมู่บ้านในเขตตำบลขอนแตก
       วัดในเขตตำบลขอนแตก
       โรงเรียนในเขตตำบลขอนแตก
       โรงเรียนจิตรลดา

       สมาชิกเข้าระบบ
       ลืมรหัสผ่าน
       สมัครสมาชิกใหม่
 

เนติกวย
กวยมาไฮเขยฉอยคาเมร(เขมร) รบนึงกองทัยจาม(เวียดนาม) กองทัพกวยมาไฮนำหน้าทัพคาเมร (รูปแกะสลักระเบียงด้านทิศตะวันตกปราสาทนครวัด กองทัพสยำกุ๊ก) กวยเป็นนักรบที่กล้าหาญเคยไปช่วยพระเจ้าสุริยวรมัน แห่งเมืองนครหลวงกัมพูชา รบกับเมืองจาม กองทัพกวย โดยมีแม่ทัพกวยขี่ช้างนำหน้ากองทัพอื่นๆ
โพสเมื่อ : วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 255420/8/2554 16:22:40

เวหาหน
กวย มะ ไฮ กัว บอน นา ก็ ขึด เตอะ ดุง ขึด เตอะ โนะ แมะ เอว มะ ไฮ (ชาวส่วย อยู่ที่ไหนก็คิดถึงบ้าน คิดถึงพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้า)
โพสเมื่อ : วันพุธที่ 17 สิงหาคม 255417/8/2554 12:23:37

เนติกวย
กวยเคยมีการรวมตัวเป็นเมืองในแถบดินแดนสุวรรณภูมิแต่ไม่สามารถสร้างรัฐชาติได้เพราะรักสงบเมื่อถูกรุกรานก็กระสร้างชุมชนตามป่า(กวยมไฮเขยเกิดเมืองแต่ปายฮุชอบวุ่นวายเลยสร้างประเทศฮุบืน ชอบใช้ชีวิตเรียบง่าย นึงเกาะ)
โพสเมื่อ : วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 255414/8/2554 9:31:50

กวยนะดออิง โคร๊ะกะโนล(บ.ตะโนน)
ย๊ะออนเกอดนายกผืดกอนกวย มองขึดปายนะนาแซมซาย เพอะแมนนายก อบตเด้อ(อยากจะมีนายกรัฐมนตรีลูกหลานส่วย พี่น้องคิดเห็นอย่างไร ไม่ใช่นายก อบตน่ะ
โพสเมื่อ : วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 255412/8/2554 4:18:00

กวยนะดออิง โคร๊ะกะโนล(บ.ตะโนน)
แซมซายกอนกวยปัดจีนาฉิม ชอยดอเวาชอยดอวอ ซิออนเนาเวาบืนปายกวยไอเพอะเกอดประเถด(พี่น้องส่วยหายไปใหนกันหมด ช่วยกันพูดช่วยกันทำ อย่าให้เขาดูถูกว่าส่วยไม่มีประเทศ)
โพสเมื่อ : วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 255412/8/2554 4:09:10

คนส่วยรักถิ่น
ไฮกัวโคร๊ะหวกนะดอเอง หุยักจีวองานเอานาเออกัวดุงจาออบแรง (ฉันคนบ้านอาวอกไม่อยากไปทำงานที่ไหนหรอกอยู่บ้านสบายมาก)
โพสเมื่อ : วันพุธที่ 10 สิงหาคม 255410/8/2554 15:16:27

คนส่วยรักถิ่น
ไฮเออะแรงที่เกอดเว็บไซภาษากวยแซมซายโมไฮฉอยดอรักษาเดาะเด้อซิออนปัดจีเพราะปายสามัยรานอ กอนกาแนนเนาโซลแต่ภาษาเซียมเนาเกลาะกวยฉิมแล้ว(ฉันดีใจมากที่มีเว็บไซภาษาส่วยพวกเราช่วยกันรักษาไว้อย่าให้หายเพราะสมัยนี้เด็กน้อยพูดแต่ภาษาไทยลืมส่วยหมดแล้ว
โพสเมื่อ : วันพุธที่ 10 สิงหาคม 255410/8/2554 15:04:33

เวหาหน
การละเล่นพื้นบ้าน ใครรู้จักบ้าง แกลโขต่าง (เล่นวัวต่าง)
โพสเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 255428/7/2554 14:29:28

เนติกวย
เชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงฆะบ้านอาวอกแลเสวานาวัฒนธรรมประวัติศทสาตร์กวย
โพสเมื่อ : วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 255424/7/2554 8:34:50

กวยนะดออิง โคร๊ะกะโนล(บ.ตะโนน)
Kuay not Siam not Laos not Kmer But now Thailands
โพสเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 255421/7/2554 3:53:20

รหัส
ชื่อ
ข้อความ


รวมทั้งหมด: 122 รายการ

หน้าปัจจุบัน 6 ของหน้า 13
ไปหน้าแรก   ไปหน้าก่อนหน้า   ไปหน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

       ทำบุญเข้าพรรษา-ออกพรรษาแบบกวย
       ทำบุญเลี้ยงพระประจำหมู่บ้าน
       รวมงานชุมนุมแซมซาย

       ร.ร. พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ)
       ทำบุญแจกผ้าห่มและเกลือแก่ผู้ยากไร้ที่อินเดีย (ทำบุญแจกของอินเดีย)
       ขอเชิญร่วมทำบุญฉลองพระครูประภัทรจริยาภรณ์ วัดศรีบูรพาราม จ.สุรินทร์
       วัดไทยพุทธคยา อินเดีย วางศิลาฤกษ์อาคารพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย
       เชิญร่วมทำบุญทอดเทียน ๙ วัด ประจำปี ๒๕๕๓
       ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนหนองโสนวิทยาทุกคน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
       ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านอาวอก เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552
       นักศึกษาชาวอเมริกาเดินบิณฑบาตออกหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

       ทำบุญโครงการสร้างอุทยานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกวย
       ทำบุญโครงการสร้างช้างเผือกที่ใหญ่ที่สุด
       ทำบุญโครงการสร้างสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล อินเดีย
       ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการตั้งมูลนิธิกวย
       นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชันทำกิจกรรมความดี
       อนุโมทนาบุญผู้ร่วมสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐาน


 

   

       ประวัติครูอาจารย์
       บรรพบุรุษกวย
       ประวัติศาสตร์กวย


       โครงการจัดสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐาน
       หลักปฏิบัติ
       กิจกรรมการปฏิบัติ
       ระเบียบการปฏิบัติ
       ติดต่อเข้าปฏิบัติ
       แผนที่การเดินทาง


       สังเวชนียสถาน
       ลุมพินี
       ราชคฤห์
       นาลันทา
       พุทธคยา
       สารนาถ
       ไวสาลี
       สังกัสสะ
       สาวัตถี
       กุสินารา
       อชันตา
       แอลโลร่า
       ประวัติเจดีย์พุทธคยา อินเดีย
       ประวัติต้นพระศรีมหาโพธิ อินเดีย*
       ประวัติพระปางปฐมเทศนา สารนาถ
       ประวัติหลวงพ่อพระพุทธเมตตา อินเดีย
       ประวัติหลวงพ่อองค์ดำ นาลันทา อินเดีย


       พุทธคยา ดงคสิริ ราชคฤห์ นาลันทา
       สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
       สังเวชนียสถาน และถ้ำอชันตา แอลโรล่า
       สังเวชนียสถาน และทัชมาฮาล
       แนะนำไหว้พระอินเดีย - ตามรอยบาทพระศาสดา


       เช่าบูชาหลวงพ่อพระพุทธเมตตา อินเดีย
       เช่าบูชาพระปางปฐมเทศนา สารนาถ หินดำแท้ อินเดีย
       เช่าบูชาหลวงพ่อองค์ดำ นาลันทาแท้ อินเดีย
       ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างโรงพยาบาลภูริปาโล อินเดีย
       เช่าบูชากุมารน้อย หรือเบบี้บุดด้า Baby Buddha
       เช่าบูชาพระปางปรินิพพาน กุสินารา
       เช่าบูชาเจดีย์พุทธคยา อินเดีย
       เช่าบูชาล็อคเก็ตพระพุทธเมตตา ล็อคเก็ตอินเดีย


       แขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว
       ทางตอนเหนือ ประเทศกัมพูชา
       จังหวัดสุรินทร์
       จังหวัดศรีสะเกษ
       จังหวัดบุรีรัมย์
       จังหวัดอุบลราชธานี
       จังหวัดสุพรรณบุรี
       จังหวัดสระแก้ว


       ข่าวสด
       มติชน
       สยามรัฐ
       คมชัดลึก
       เดลินิวส์
       ไทยรัฐ


ศูนย์กลางการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกวย (ส่วย)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะสลัก ๓ ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทร/โทรสาร. ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑, ๐๒-๒๒๓-๖๓๕๒, ๐๘๑-๗๒๑-๕๒๔๑
© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED WWW.KUAY.ORG